Taidelähtöinen tunnetaitotyöskentely

Taiga-Maton tunnetaito työpajat taiteen keinoin toimivat hyvin normaali opetuksen tukena. Pakettiin kuuluu ilmaisutaito harjoituksia, tarinan kerrontaa nukketeatterin keinoin. Käytämme opetuksen keinoina mm. käsi-ja välineteatteria ja varjoteatteria, lisäksi sanataidetta, sekä kuvallista ilmaisua.

Opetuspaketin sisältö

Paketti sisältää kahden tunnin interaktiivisen materiaalin, jota opettajat voivat halutessaan jatkaa oppilaiden kanssa.

Aluksi tutustumme kehon tunneviestiin sekä aisteihin keskittymisharjoitusten avulla.
Taiga-Matto tuottaa kohdennetun tarinankerronta esityksen, jonka avulla johdatetaan lapset tunteiden maailmaan. Tämä esitys on interaktiivinen jonka myötä tunteita käsitellään nukketeatterin/ teatteri-ilmaisun keinoin.

Esityksen jälkeen työstäminen jatkuu sanataiteen ja tunnemaalaamisen tai piirtämisen avulla. Sekä esitys että sen jälkeinen työskentely tapahtuu vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Keskeistä on luoda turvallinen ilmapiiri osaavien aikuisten ammatillisuuden avulla sekä ohjata lapsia lempeästi tunneasioiden äärelle kuten hyväksytyksi tuleminen, yksinäisyys, ulkopuolisuuden tunne, sekä ymmärtämään erilaisia tunteita ja jakamaan niitä toisten kanssa.

Opetuksessa on viime aikoina alettu korostaa lapsen kokonaisvaltaisempaa oppimisprosessia, joka sisältää tunne- vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitoja. Asia on kirjattu opetushallituksen uuteen opetussuunnitelmaan.

Ohjaaja Karim Tsarkov on koulutukseltaan nukketeatteri ohjaaja ja historian opettaja. Hänen koulutukseen kuuluvat pedagogiset taidot. Sari Tirkkonen on teatteritaiteen maisteri ja opiskellut kaksi vuotta tunnetaideterapia ohjausta Kairon Instituutissa. Työryhmän opetuspakettiin on näin ollen hyvin luonnollista lisätä painopistettä tunnetaitojen opetukseen.